การใช้งานแผ่นอลูมิเนียมลายไม้

อลูมิเนียมลายไม้เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

การนำแผ่นอลูมิเนียมลายไม้มาใช้นั้นสามารถนำมาใช้งานนั้นมีความหลากหลายมาก ซึ่งจะข้อแนะนำว่าวัสดุชนิดนี้สามารถนำมาใช้ที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารได้ดังนี้

  • รั้วอาคาร เมื่อใช้วัสดุชนิดนี้ประกอบเป็นรั้วอาคารต่าง ๆ ผู้ใช้งานจะพบข้อดีต่าง ๆ ทั้งความแข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันผู้บุกรุกได้ดี และยังอยู่ภายนอกอาคารได้ยาวนานโดยที่ไม่เสื่อมสภาพหรือสีซีดจางลงไปแต่อย่างใด ถือเป็นความคุ้มค่าที่ผู้ใช้งานจะได้รับทันทีที่เลือกใช้วัสดุชนิดนี้
  • ไม้ระแนง ในปัจจุบันด้วยภาวะโลกร้อนก็อาจทำให้การป้องกันไม่ให้แสงแดดเข้ามาในตัวอาคารมากเกินไปมีความสำคัญ ไม้ระแนงจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมาก แต่เนื่องจากการใช้งานไม้ระแนงจะต้องเผชิญกับแสงแดดและมลภาวะต่าง ๆ ทางธรรมชาติตลอดเวลา ซึ่งแผ่นอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อนสูง และเป็นเนื้อโลหะจะทนทานต่อลักษณะดังกล่าวได้ดี
  • ประตูเข้าออกอาคาร ประตูคือส่วนประกอบของอาคารที่จำเป็นต้องแข็งแรงทนทานเพื่อปกป้องทรัพย์สินและผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร ดังนั้นการนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างแผ่นอลูมิเนียมมาใช้งานจึงจำเป็นมาก ยิ่งเลือกสีสันที่เข้ากับองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ของบ้านก็ยิ่งทำให้ประตูของอาคารมีความสวยงามโดดเด่นอีกด้วย
  • ชั้นวางของ ในกรณีที่อาคารหรือบ้านของผู้ใช้งานมีพื้นที่จำกัด การพิจารณานำแผ่นอลูมิเนียมมาติดตั้งเป็นชั้นวางของแบบติดผนังได้ เพราะติดตั้งได้ง่ายใช้วัสดุอย่างหมุดแฃะแผ่นยึดก็สามารถติดตั้งได้ ทั้งยังมีคุณสมบัติในการรองรับน้ำหนักที่ดีอีกด้วย เหมาะสำหรับการวางสิ่งของเกือบทุกชนิดแม้แต่วัตถุไวไฟเพราะแผ่นอลูมิเนียมทนทานต่อความร้อนที่สูงมาก

การตกแต่งอาคารด้วยอลูมิเนียม

เมื่อทราบข้อดีและทำความรู้จักกับแผ่นมิเนียมมาพอสมควรก็ขอแนะนำให้พิจารณาเทคนิคการเลือกแผ่นมิเนียมลายไม้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้วัสดุที่ตรงใจผู้ใช้งาน สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การพิจารณารูปแบบการใช้งานที่ต้องการ รูปแบบการใช้งานมีความสำคัญมากต่อการเลือกใช้แผ่นมิเนียมที่เหมาะสม เพราะต้องนำไปพิจารณาร่วมกับการจัดเรียง และจำนวนของแผ่นอลูมิเนียมที่ต้องการใช้งาน ถือเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  2. การพิจารณาผู้ให้บริการ ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการจำหน่ายแผ่นมิเนียมหลากหลายเจ้า ซึ่งแต่ละเจ้าก็จมีรูปแบบการให้บริการแตกต่าง บางรายให้บริการการจัดจำหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่บางรายก็ให้บริการติดตั้งเพิ่มเติมด้วย ผู้ใช้งานจึงควรพิจารณาที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองให้ดี
  3. การพิจารณาคุณภาพของวัสดุ เพราะวัสดุก่อสร้างคือสิ่งที่ต้องมีการแข็งแรงทนทานจึงจะคุ้มค่าต่อการใช้งานได้อย่างแท้จริง การเลือกซื้อแต่ละครั้งควรพิจารณาคุณภาพของวัสดุเป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากใบรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน เป็นต้น

จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้ว่าแผ่นอลูมิเนียมชนิดนี้จะมีข้อดีต่าง ๆ มากมาย แต่การเลือกซื้อด้วยเทคนิคที่ดีก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้สนใจไม่ควรพิจารณาแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณษข้อจำกัดของวัสดู และแนวทางการนำไปใช้งานเป็นสำคัญด้วย