Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับแวดวงข้าราชการที่สำคัญในประเทศไทย ความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจและทหาร หรือข้าราชการชั้นสูงที่ทำหน้าที่บริหารหรือดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ