ติดตั้งกล้องวงจรปิดในลิฟท์

141

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในลิฟท์ เป็นสิ่งที่ยากในสมัยก่อนเนื่่องจากการที่ ลิฟท์ต้องมีการเคลื่อนตัวขึ้นลงทำให้สายที่ใช้ขาดได้ง่าย จึงมีการนำสายสัญญาณที่อ่อนมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสาย RG58 RG59 หรือสายแพรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่อีกมาก ใช้ได้ไม่นานสายก็ขาด หรือบางบริษัทไม่มีความรู้เรื่องการเดินสายในลิฟท์ทำให้ตัวลิฟท์มีความเสียหาย ไม่ว่าจะทำให้สายสลิงที่ใช้เสียหายก็ตามทำให้ตัวลิฟท์เสียหายก็ตาม และค่าใช้จ่ายในการเดินสายใหม่แต่ล่ะครั้งก็สูง จึงมีการคิดค้นเรื่่องการทำอย่างไรให้อยู่ได้คงทนและไม่ทำให้ตัวลิฟท์เสียหาย

ณ.ปัจจุบันตอนนี้ได้มีการคิดค้นการนำ Laser มาใช้กับกล้องวงจรปิด cctv ในการนำสัญญาณแทนการเดินสายเราเรียกสิ่งนี้ว่า Laser Optical Video Transmission System โดยการนำอุปกรณ์แปลงแสง Laser เป็นสัญญาณภาพแทนการใช้สายสัญญาณแบบเก่า

แต่ก็มีคำถามต่อมาว่า แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นอันตรายหรือไม่ แสงเลเซอร์ที่ส่งออกมานั้นมีความเข้มข้นของแสงในระดับ 2 เราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้ แต่เราก็มีอุปกรณ์ในการรับแสงเพื่อป้องกันการจะจายตัวของแสงอีกชั้นหนึ่ง ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ควรมองแสงเลเซอร์ด้วยตาเปล่าอยู่ดีเนื่องจากยังไม่สามารถพิสูตรได้ว่าแสงเลเซอร์ที่เรามองนั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

ถ้าถามว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยในลฟท์มัย ผมขอตอบเลยครับไม่แน่นอน เนื่องจากแสงเลเซอร์ไม่มีการสร้างคลื่นแม่เหล็กมารบกวนการทำงานของลิฟท์