เลือกใช้อลูมิเนียมลายไม้ราคาสำคัญหรือไม่

235

อลูมิเนียมลายไม้คือวัสดุก่อสร้างที่มีความสวยงามไม่ด้อยไปกว่าวัสดุไม้ตามธรรมชาติ แต่มีความแข็งแรงทนทานที่เหนือกว่า จึงทำให้วัสดุชนิดนี้ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถใช้งานโครงสร้างอาคารได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้าน ประตู ไม้ระแนง หรือเพดานบ้านก็ได้ ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเผชิญกับแสงแดด ฝนและความชื้น หรือแม้แต่แรงกระแทกใด ๆ ก็สามารถทนทานได้ดี

การกำหนด อลูมิเนียมลายไม้ราคาที่จัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่ในราว 200 – 700 บาทต่อเส้น ซึ่งราคานั้นก็จะอยู่ที่ความหนาของเนื้ออลูมิเนียม สีสันและลวดลายของอลูมิเนียมลวดลายไม้เป็นสำคัญ แต่แม้ว่าราคาจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ใช้งานใช้ตัดสินใจในการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ใช้งานควรพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพเป็นลำดับแรก เพราะคุณภาพของอลูมิเนียมลวดลายไม้จะส่งผลต่อความคงทนแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยยังคงความสวยงามที่ดีอยู่ได้นั่นเอง

ดังนั้นเมื่อผู้สนใจพิจารณางบประมาณที่ต้องการกับ อลูมิเนียมลายไม้ราคาแล้วก็ควรพิจารณาอลูมิเนียมลวดลายไม้ที่มีคุณภาพที่ดีด้วย ซึ่งสามารถพิจารณาคุณภาพของวัสดุชนิดนี้ได้จากรายละเอียดต่อไปนี้ควรเป็นอย่างไร

  1. ขนาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานโรงงานที่ผลิตอลูมิเนียมมักกำหนดขนาดของวัสดุชนิดนี้มาจากโรงงานเลย โดยทั่วไปความกว้างของอลูมิเนียมลวดลายไม้จะอยู่ที่ ความยาว และความหนาจะอยู่ที่
  2. ฟิล์มสีที่ใช้ประกอบอลูมิเนียม สีสันที่สวยงามของอลูมิเนียมลวดลายไม้นั้นมาจากฟิล์มสีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบรวมกับอลูมิเนียม ซึ่งฟิล์มที่มีคุณภาพที่ดีจะต้องมีสีสันเหมือนกับไม้ตามธรรมชาติ ฟิล์มบางชนิดนอกจากสีสันที่เหมือนวัสดุไม้ตามธรรมชาติแล้วยังมีลวดลายวงปีเหมือนกับไม้อีกด้วย นอกจากนี้คุณภาพของแผ่นฟิล์มยังสามารถพิจารณาได้จากเอกสารรับรองคุณภาพของฟิล์มได้อีกด้วย
  3. เกรดของอลูมิเนียม เนื่องจากอลูมิเนียมคือโลหะชนิดหนึ่ง ดังนั้นหากกระบวนการผลิตอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐานก็อาจมีโลหะอื่น ๆ เจือปนในเนื้ออลูมิเนียม ยิ่งในกรณีที่โลหะที่เจือปนเป็นเหล็กก็อาจทำให้อลูมิเนียมเกิดสนิมเมื่อใช้งานไปสักพักได้ จึงต้องพิจารณาเกรดของอลูมิเนียมให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  4. ความหนาของอลูมิเนียม ความหนาของอลูมิเนียมคือสิ่งที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของอลูมิเนียมลวดลายไม้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าจะทำให้ อลูมิเนียมลายไม้ราคาสูงขึ้นก็ตาม ยิ่งในกรณีใช้งานในจุดที่ต้องรองรับน้ำหนักมาก ๆ เกือบตลอดเวลาหากความหนาของอลูมิเนียมไม่เพียงพอก็อาจเป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้

เมื่อทราบคุณภาพที่ดีของอลูมิเนียมลวดลายไม้ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้แล้ว ผู้สนใจก็สามารถใช้เทคนิคนี้เลือกซื้ออลูมิเนียมลวดลายไม้ที่มีคุณภาพตามต้องการได้

  1. งานที่ต้องการใช้อลูมิเนียม ตำแหน่งงานและโครงสร้างต่าง ๆ ของตัวอาคารที่จะใช้อลูมิเนียมลวดลายไม้ ล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้โดยตรง อย่างงานตกแต่งภายในที่ต้องการเพียงความสวยงามของวัสดุชนิดนี้ ผู้สนใจก็อาจไม่ต้องพิจารณาเลือกอลูมิเนียมเกรดสูง ๆ ที่ราคาแพงเกินไปได้ แต่ในกรณีที่เป็นงานโครงสร้างที่อยู่ภายนอกอาคารก็มีความจำเป็นต้องเลือกเกรดอลูมิเนียมที่ดีเพื่อความคุ้มค่าจากการใช้งานที่ยาวนาน
  2. ความสวยงามของอลูมิเนียมลวดลายไม้ ในปัจจุบันอลูมิเนียมลวดลายไม้ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมือนวัสดุไม้ตามธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยิ่งรายละเอียดมากก็มักส่งผลให้ อลูมิเนียมลายไม้ ราคา สูงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในกรณีที่ไม่ต้องการความชัดเจนของลวดลายไม้ ผู้ใช้งานก็อาจพิจารณาเลือกใช้อลูมิเนียมที่เน้นแต่สีสันไม่ต้องคำนึงถึงผิวสัมผัสที่ทำให้ราคาของอลูมิเนียมสูงขึ้นได้
  3. ความแข็งแรงของงานโครงสร้างที่ต้องการ โดยทั่วไปความหนาของอลูมิเนียมลวดลายไม้จะอยู่ที่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากอย่างงานรั้วที่ไม่ต้องรองรับน้ำหนักมาก ๆ แต่หากเป็นงานพื้นหรืองานที่ต้องรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารก็ควรพิจารณาเลือกความหนาของวัสดุที่แข็งแรงเพียงพอ
  4. การพิจารณาร้านค้าที่จัดจำหน่าย ร้านค้าที่จัดจำหน่ายนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของอลูมิเนียมลวดลายไม้โดยตรง และร้านค้าที่ดียังควรมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอย่างรอบด้าน ทั้งเกรดของอลูมิเนียม ฟิล์มสีที่ใช้ในการตกแต่ง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอย่างครบถ้วน ข้อมูลที่แจ้งควรมีความชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัย
  5. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้การติดตั้ง แม้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งจะไม่ส่งผลต่อราคาของอลูมิเนียมลวดลายไม้ที่ใช้งานโดยตรง แต่หากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้สนใจได้ อย่างกรณีที่ใช้ทำรั้วบ้านฐานรากของรั้วนั้นส่งผลต่อความแข็งแรงของรั้วโดยตรง และในกรณีที่พื้นดินอ่อนตัวก็จำเป็นต้องเสริมเสาเข็มในการสร้างรั้วบ้านได้

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าในการใช้งานอลูมิเนียมลวดลายไม้แต่ละครั้งนั้น อลูมิเนียมลายไม้ราคาอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด แต่คุณภาพของงานที่ต้องการต่างหากคือสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงก่อนเป็นลำดับแรก โดยคุณภาพที่ดียังต้องเหมาะสมกับงานโครงสร้างที่นำอลูมิเนียมไปใช้ด้วย ในบางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกอลูมิเนียมเกรดพรีเมี่ยมที่ราคาสูงมากที่สุดมาใช้งานก็ได้หากงานที่ใช้ไม่มีความจำเป็นที่เพียงพอ