CCTV กับเทคโนโลยีล่าสุด

142

ในปัจจุบันนั้น กล้องวงจรปิดถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะมาจากข่าว อาชญากรรมตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ที่มักมีการโจรกรรมรถ ปล้นทรัพย์ อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เหตุการณ์ร้าย ๆ เหล่านี้มักจะถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด จึงทำให้ผู้คนหันมาสนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดกันเพิ่มมากขึ้น โดยมากจะติดตามอาคารสำนักงาน ทางเข้าสถานที่สำคัญ คอนโด อพาร์ตเม้นท์ต่าง ๆ หมู่บ้านจัดสรร ก็เพื่อมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทั้งสิ้น ซึ่งกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนั้น สามารถที่จะเก็บบันทึกภาพไว้ได้หลายเฟรมต่อเนื่องกัน แล้วจะนำมเก็บไว้ที่เครื่องบันทึกวิดีโอ

แต่หากในปัจจุบันนั้นกล้องวงจรปิดยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากที่ควรในการวิเคราะห์ภาพข้อมูลที่เก็บมา ซึ่งวิเคราะห์ตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร ดังนั้นด้วยแนวคิดนี้เอง ทางบริษัทFinnish VTT เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด ได้เข้ามาร่วมมือกันพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศในยุโรบเพื่อทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อให้วงการกล้องวงจรปิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีการจำลองเหตุการ์ลำดับขึ้นของกระบวนการทำงานของกล้องวงจรปิด ตัวอย่างการจำลอง เหตุร้ายสามารถเกิดขึ้นได้โดยการที่มีคนนำเอากระเป๋าเอกสารซึ่งภายในอาจจะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆ มาวางทิ้งไว้ ตามสถานที่สำคัญเช่น ทางเข้าสนามบิน ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์เหล่านี้ตามสถานที่สาธารณะ เหมือนการใช้งานกล้องวงจรปิด จึงทำให้สถานที่ที่ถึงแม้มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ ก็สามารถเกิดเหตุร้ายได้และยากต่อการตรวจสอบหาผู้ร้าย โดยกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ที่คิดขึ้นนี้ จะสามารถบอกได้ว่ากระเป๋าที่ต้องสงสัย ถูกนำมาวางทิ้งไว้เวลาใด โดยใคร ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดังกล่าว

เกิดมาจากการเขียนและพัฒนาโปรแกรม เพื่อทำการวิเคราะห์ภาพข้อมูลที่เก็บได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยจะทำงานเชื่อมต่อกันระหว่างจุดสู่จุด โดยระบบจะสามารถบอกได้ทันทีเลยจากไฟล์ภาพที่เก็บได้ ดังนั้นเมื่อระบบวิเคราะห์ได้ว่ามีลักษณะภาพที่เกิดขึ้นแล้วเสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายระดับไหน เช่นการนำเอากระเป๋ามาวางทิ้งไว้ เมื่อเจ้าของกระเป๋าเดินออกจากกระเป๋าไปด้วยท่าทางที่มีพิรุธ ระบบจะส่งสัญญาณมายังเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเทคโนโลยีแบบใหม่นี้ จะสามารถติดตั้งเพิ่มไปยังระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิม โดยโครงการพัฒนานี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง และปรับปรุงในส่วนของการทำงานบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หากว่าเสร็จเมื่อไหร่ วงการกล้องวงจรปิดคงจะได้มีอะไรดี ๆ มาเพิ่มเติมให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น